Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

26 lutego 2023

dodatki specjalne

REBA Dyspersja Budowlana 1

Dodatek polepszający właściwości betonu, zapraw lub tynków
300002000
GŁÓWNE CECHY:
- działanie plastyfikujące
- redukcja ilości wody w mieszance
- wzrost zdolności mieszanki do zatrzymywania wody
- wzrost przyczepności zaczynu cementowego
- wzrost wytrzymałości na zginanie
- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja penetracji przez wodę
- wzrost odporności na oleje i benzyny
- redukcja rys skurczowych
- redukcja skurczu betonu
- wzrost odporności na ścieranie
- do stosowania na zewnątrz
- do stosowania wewnątrz

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- zaprawy murarskie
- jastrychy
- powierzchnie szlifowane
- powierzchnie uszlachetnione
- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane
WŁAŚCIWOŚCI:
Środek nadaje się do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz, na ściany i podłogi. Służy jako most adhezyjny (spajający), nadaje się do jastrychów i tynków zespolonych, do starego betonu i gładkich powierzchni betonowych. Nadaje się również do zapraw wapienno-cementowych. Do tworzenia drobnoziarnistej zaprawy do naprawy betonu architektonicznego, prefabrykowanych elementów betonowych, sztucznego kamienia, schodów z kamienia naturalnego i sztucznego.Do tynków na betonie i murze. Do gładzi na jastrychach betonowych i cementowych. Do wstępnego oprysku przed układaniem płytek na gładkich powierzchniach betonowych oraz warstw ściernych jastrychów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zabrudzeń. Olej, kurz, guma, asfalt i pozostałości kleju muszą zostać usunięte.Luźne lub głęboko zabrudzone powierzchnie skuć, wyrównać, przeszlifować lub prześrutować. Odsłonięte pręty zbrojeniowe odrdzewić.Zastosowanie jako warstwa wiążąca (podłoże mokre, bez kałuż): Środek rozcieńczyć w stosunku 1: 2 wodą. Wmieszać płyn do wstępnie zmieszanej suchej zaprawy. -most adhezyjny do jastrychu i zaprawy naprawczej jako szlam: rozprowadzić na przygotowanej powierzchni , wetrzeć za pomocą szczotki. Jastrych nakładać mokro na mokro na most adhezyjny. -most adheyzjny do tynków jako zaprawa: Nanieść zaprawę na podłoże obrzutowo. Tynk jako most adhezyjny musi stwardnieć, aby móc nanosić kolejną warstwę.Zastosowanie jako tynk: Rozcieńczyć środek w stosunku 1: 5 wodą; wymieszać z wstępnie wymieszanym tynkiem. Uszlachetniony domieszką tynk nanosić zgodnie z pożądanym rodzajem i strukturą. Twardnieje jak normalny tynk.Zastosowanie jako jastrych i zaprawa naprawcza: Rozcieńczyć środek w stosunku 1: 3 wodą i wymieszać ze wstępnie przemieszaną suchą zaprawą. Nanieść równomiernie zaprawę zawierającą środek na żądaną powierzchnię. Pozostawić na chwilę a następnie przetrzeć i wygładzić. Prace na powierzchniach poziomych (podłogi) zaleca się prowadzić z użyciem desek. Zaprawa twardnieje jak zwykła zaprawa cementowa i można po niej chodzić po 24 godzinach. Ostateczną wytrzymałość osiąga zgodnie ze standardami po 28 dniach.Nie należy stosować zaprawy z dodatkiem środka w temperaturach poniżej + 5 ° C lub przy silnym cieple i wietrze. Zabezpieczyć naniesione warstwy zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem, przykrywając je. Nie rozcieńczać wodą już gęstniejącej zaprawy zawierającą dyspersję i nie mieszać ze świeżą zaprawą.Narzędzia należy umyć bezpośrednio po użyciu. Związane resztki środka można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE:
0,35 - 0,35 l/qm jako mostek adhezyjny
35,0 - 35,0 l/qm jako dodatek do jastrychu
80,0 - 80,0 l/qm jako dodatek do zaprawy naprawczej
10,0 - 10,0 l/qm jako dodatek do tynku

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 1,00+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
beczka 210 kg
hobok 20 kg
hobok 5 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.
KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /2019-04-03/REBA Dyspersja Budowlana 12023-02-08 17:05:05

Produkty z tej kategorii