Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

24 marca 2023

środki do betonów wymywanych

REBAżel D

Żel do produkcji wymywanej powierzchni betonu i usuwania wykwitów

330 012 000

GŁÓWNE CECHY:
- zmiana struktury powierzchni betonowej
- na powierzchnie poziome
- na powierzchnie pionowe
- usuwanie różnic odcienia stwardniałego betonu
- usuwanie pozostałości oleju antyadhezyjnego
- usuwanie wykwitów wapiennych
- ujednolicenie koloru betonu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- beton towarowy


SPOSÓB UŻYCIA:
Produkt użytkować wyłącznie zakładając okulary ochronne i kwasoodporne rękawice. Jest to środek drażniący; przy nawet krótkotrwałym kontakcie ze skórą spłukać skórę obficie wodą. Nie używać narzędzi i naczyń metalowych. Czas działania trzeba określić za pomocą wcześniejszych kilkakrotnych prób. Elementy betonowe trzeba wstępnie zmoczyć wodą- na powierzchni elementu nie mogą pozostać kałuże wody (działanie rozcieńczające). Optymalne działanie można uzyskać za pomocą szczotki lub pędzla, przy czym nanoszony materiał należy ciągle rozcierać. Na zakończenie spłukać dużą ilością ciepłej wody – zalecamy użycie urządzenia ciśnieniowego. Koniecznie zapewnić dobre wietrzenie pomieszczenia!

ZUŻYCIE:
200,0 - 300,0 g/m2 w zależności od nasiąkliwości powierzchni

Należy bezwzględnie przeprowadzić próby wstępne, aby wykluczyć niechciane zmiany kolorystyki elementu.
Zużycie zależy od rodzaju i nasiąkliwości podłoża.
Przestrzegać instrukcji BG RCI: M 004 (BGI 595) Substancje drażniące / substancje żrące

DANE TECHNICZNE:
kolor: żółto-zielony
gęstość: 1,15+/-0,03 g/ml
forma: żelowa

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Jest substancją żrącą, którą w przypadku krótkotrwałego kontaktu ze skórą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. Produktu używać jedynie w odpowiednich gumowych rękawicach oraz w okularach ochronnych .

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /02/16/REBAżel D2023-09-12 19:29:28

Produkty z tej kategorii