Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

01 marca 2023

farby płynne

REBAcolor

REBAcolor - płynne barwniki do betonu

 

1.WPROWADZENIE

Prócz dyskusji dotyczącej jakości różnych pigmentów rozgorzała w ostatnich latach także dyskusja na temat sposobu barwienia. W parze z decyzją dotyczącą stosowania barwnika proszkowego, granulatu lub barwnika płynnego idzie decyzja o sensowności zastosowania urządzeń dozujących do barwnika. Obok spraw związanych z jakością, kosztami oraz dostępnością, tzn. ilością oferentów poszczególnych rodzajów barwnika, szczególna rola przypada łatwości stosowania danej metody. Klientowi powinna zostać stworzona przede wszystkim możliwość zastosowania opłacalnej i racjonalnej metody barwienia. Należy do niej nie tylko sam barwnik, ale także związane z nim możliwości dozowania. Przy czym należy zauważyć, iż najbardziej opłacalnym musi okazać się ten środek, który oprócz aspektów cenowych odznacza się także łatwością stosowania oraz przystępnymi kosztami zabarwienia. To powoduje, że pomimo powstawania nowych metod barwienia, takich jak: granulaty i inne barwniki niepylące, czołowe firmy europejskie zdecydowały się na stosowanie płynnych farb do betonu REBAcolor.

 

2. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE

Płynne barwniki do betonu REBAcolor składają się ze wstępnie zdyspergowanych, optymalnie otwartych drobin pigmentu, które dzięki dodaniu do nich odpowiednich środków ułatwiających ścieranie, dyspergujących oraz stabilizujących mogą pozostawać przez wiele miesięcy w stanie zawiesiny. Tychże roztworów nie można porównywać ze zwykłą zawiesiną przygotowaną na miejscu krótko przed użyciem. Odpowiednie stabilizatory zapobiegają przedwczesnemu osiadaniu farby REBAcolor. Może ona pozostać, zależnie od koloru, aż do jednego roku stabilną zawiesiną, Dzięki temu wyeliminowana została konieczność ciągłego mieszania barwnika, co jest nieuniknione przy zastosowaniu barwnika proszkowego rozpuszczonego krótko przed użyciem w wodzie. Nawet po wielomiesięcznym składowaniu krótkie przepompowanie barwnika umożliwia pełne jego wykorzystanie. REBAcolor można stosować przez cały rok. Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu specjalnych środków możliwe jest stosowanie barwnika aż do temperatury - 12 C bez ryzyka negatywnego wpływu na jakość betonu. Jako że barwnik płynny wykazuje zdolność przepływu oraz jest środkiem niepylącym, zbędnym staje się stosowanie środka wiążącego, będącego składnikiem min. granulatu. Umożliwia to wyeliminowanie niekorzystnych efektów technologicznych, takich jak niekontrolowane działanie uplastyczniające lub smugi barwnika w betonie. W przeciwieństwie do barwników stosowanych w formie suchej, gdzie mimo stosowania najnowszych urządzeń dozujących dochodzi do powstawania w betonie gniazd pigmentu, używanie barwników REBAcolor wyklucza tworzenie się tych aglomeracji. Niepylące oraz sypkie media barwiące, które zawierają środki wiążące, mogą dodatkowo wzmocnić ten niekorzystny efekt. Dodatki dyspergujące stosowane w barwnikach REBAcolor wspomagają z kolei proces wymieszania farby w betonie, także zachodzi on o wiele szybciej a mieszanka betonowa uzyskuje jednorodne zabarwienie przy zdecydowanie krótszym czasie mieszania. Zawartość ciał stałych w barwniku upłynnionym samemu bezpośrednio przed użyciem wynosi zazwyczaj 15 - 35 %, podczas gdy zawartość tychże w barwniku REBAcolor wynosi 50-75%. Tak wysoka zawartość ciał stałych gwarantuje każdorazowo również w przypadku stosowania mokrych kruszyw osiągnięcie przez wyrób wystarczającej wytrzymałości po rozformowaniu. Pigmenty barwnika REBAcolor poddane są podczas procesu produkcyjnego działaniu dużych sił ciernych. Kombinacja działań fizyczno-chemicznych powoduje, iż poszczególne pigmenty są prawie całkowicie otwarte. Dzięki temu procesowi, zwanemu wstępną dyspersją, pigment uzyskuje na kilogram wyższą intensywność zabarwienia. Skupiska pigmentów zostają rozłożone na poszczególne cząsteczki, co zwiększa ilość powierzchni pigmentów mogących zabarwić beton. To stanowi główny czynnik wpływający na koszty barwienia. Część zakładów przy ustalaniu kalkulacji stosowania barwnika w płynie wychodzi z założenia, że stosowanie barwnika o zawartości ciał stałych rzędu 65% niesie ze sobą konieczność 35% wzrostu ilości medium barwiącego. Opisany wyżej proces wstępnej dyspersji wielokrotnie potwierdził w praktyce, iż rzeczywiste ilości barwnika płynnego potrzebnego do odpowiedniego zabarwienia betonu są o wiele mniejsze od wartości wyliczonych teoretycznie. Oznacza to, iż użyte barwniki mogą zostać dużo efektywniej wykorzystane, co niesie ze sobą znaczne korzyści ekonomiczne.

 

3. ASPEKTY LOGISTYCZNE

Obok czysto technicznych zalet dużą rolę odgrywają również aspekty logistyczne. Umożliwiają one nieskomplikowany oraz korzystny cenowo wariant barwienia betonu. 3.1 TRANSPORT Proces produkcji barwnika REBAcolor nie jest procesem energochłonnym, dlatego też w porównaniu z innymi mediami barwiącymi farby REBAcolor stanowi najtańszą alternatywę barwienia. Częścią składową płynnych barwników do betonu jest woda. Jako że większość oferentów farb w płynie podaje ceny barwnika loco zakład odbiorcy, czynnik ten nie stanowi dla odbiorcy miarodajnego kryterium opłacalności zastosowania takiego rodzaju medium barwiącego. Jedynie oferent barwnika powinien rozważyć, czy koszt transportu barwnika do krajów pozaeuropejskich nie przekracza zysków osiągniętych dzięki procesowi produkcji. 3.2 OPAKOWANIA Barwniki pakowane są do kontenerów stacjonarnych do opakowań jednorazowych: Big Bag i Tetrapack. Dzięki zastosowaniu opakowań jednorazowych nie występuje konieczność gromadzenia i zwrotu opakowań a opakowanie może być opróżnione prawie całkowicie. 3.3 SKŁADOWANIE Nie ma szczególnych zaleceń odnośnie składowania barwnika REBAcolor. Ponieważ pigmenty oferowane są w formie płynnej, nie istnieje niebezpieczeństwo ich zlepienia przy dużej wilgotności powietrza, z którym mamy do czynienia przy barwnikach proszkowych. Na życzenia barwnik REBAcolor zawiera specjalne dodatki, które chronią farbę przed zamarznięciem, przy czym nie wywierają one negatywnego wpływu na jakość betonu.

 

4. ASPEKTY DOZOWANA

Ważnym kryterium wyboru medium barwiącego jest łatwość jego dozowania, gdyż jedynie możliwie nieskomplikowany system dozowaniu umożliwia korzystną pod względem kosztów produkcję. Bezsprzeczną zaletą barwnika REBAcolor jest jego w pełni wykluczające zabrudzenia stosowanie, jest on bowiem niepylącym medium barwiącym. Zrezygnować można bez przeszkód z hermetycznie zamkniętego systemu mieszania, gdyż REBAcolor nie dozuje się za pomocą strumienia powietrza. Przywieranie i zlepianie się barwnika jest wykluczone, czego nie da się powiedzieć o proszkowych mediach barwiących. Choć barwnik REBAcolor może być dozowany ręcznie, dużym ułatwieniem w tymże procesie są automatyczne urządzenia dozujące. Użytkownik dozownika do barwników REBAcolor jest w stanie dozować wszelkiego rodzaju kolory i odcienie, przy czym może on skorzystać z ponad 300 odcieni farb REBAcolor lub też automatycznie mieszać swoje własne odcienie bez obaw związanych z różnicami w intensywności lub kolorze. W wielu wypadkach możliwym jest wykorzystanie starych urządzeń do dozowania barwników upłynnianych samemu do dozowania barwników REBAcolor. W tym wypadku gotowa farba REBAcolor jest wlewana do pojemnika służącego do upłynniania. Do łatwości stosowania różnych środków barwiących należy także możliwość ich dozowania. Jako że w praktyce najkorzystniejszym ze względu na koszty oraz najłatwiejszym w obsłudze okazało się dozowanie farb płynnych, chcielibyśmy Państwu przedstawić w tym miejscu naszą koncepcję dozownika farb wpłynie BPB. Systemy dozowania barwnika płynnego firmy BPB Blomberg Urządzenie zbudowanie jest w systemie modułowym Typ BP 1 do BP 4, który umożliwia zależnie od zapotrzebowania tanie zabarwienie betonu za pomocą od jednej do dwunastu różnych farb. Jednocześnie możliwe jest dozowanie jednej względnie wielu domieszek do betonu oraz dozowanie na 1 lub 2 mieszalniki. Z tego też powodu urządzenie to jest interesujące także dla tych betoniarni, które do tej pory z powodu niskiego rocznego zużycia farby nie chciały ponosić zbyt dużych kosztów inwestycyjnych.

 

Dotyczy to także zakładów prefabrykacji oraz zakładów produkcji betonu towarowego.

Urządzenie to składa się zasadniczo z 3 elementów: urządzenia odważającego, urządzeń peryferyjnych oraz sterownika.

 

1) Urządzenie odważające

 

Zasadniczym elementem dozownika jest zamknięty system odważania, który dzięki swoim małym wymiarom może być zastosowany bezpośrednio nad lub przy mieszalniku umożliwiając stosowanie dozowania farb nawet w miejscach zabudowanych lub o trudnym dojściu. Urządzenie odważające znajduje się w zabudowanej metalowej skrzynce zaopatrzonej w przezierniki chroniącej urządzenie przed wpływami zewnętrznymi, tak że ewentualne uszkodzenia spowodowane pyłem cementowym zostają tutaj wyeliminowane. Dzięki temu całość praktycznie nie wymaga działań konserwacyjnych. Poszczególne cylindry stoją na specjalnie w tym celu zbudowanej platformie odważającej, co eliminuje drgania oraz siły boczne powstałe wskutek wibracji lub innych czynników. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej platformy, na której bez zakłócenia dokładności ważenia można umieścić do 4 cylindrów, obniżono koszty całego urządzenia do minimum. Każdy z cylindrów posiada swój własny zawór spłukujący tak skonstruowany, że do jego spłukania potrzebna jest tylko mała ilość wody. Sterownik dozownika automatycznie odlicza ilość wody w farbie oraz ilość wody zużytej do spłukania od ilości wody zarobowej. Dzięki temu eliminuje się zmiany stosunku w/c powodowane farbą. Zalety wynikające z użytkowania takiego urządzenia odważającego są oczywiste: umożliwia ono dokładne dozowanie farb do 100 g (na życzenie dokładniej) dokładności. Poza tym odpada konieczność stosowania szybko psujących się wałów lub ślimaków koniecznych do transportu farby dozowanej na sucho lub przygotowywanej na miejscu. Nie występują tutaj także, jak np. w dozownikach objętościowych, elektrody odmierzające oraz ich narażone na częste awarie wyłączniki. Uzyskanie odpowiednich wartości dozowania odbywa się wygodnie zza pulpitu sterowniczego.

 

2) Urządzenia peryferyjne

 

Farba przechowywana jest w kontenerach stacjonarnych o pojemności 1000 l. Są one tak zbudowane, aby pasowały do nich kontenery transportowe REBAcolor oraz Big Bagi. Stawia się je za pomocą wózka widłowego na kontenerze stacjonarnym i opróżnia. Nie dochodzi przy tym do bezpośredniej styczności z farbą a co za tym idzie zabrudzeniami, zwłaszcza że począwszy od tego miejsca mamy do czynienia z zamkniętym systemem dozowania. Do opróżniania Big Bagów służy system złożony z leja umieszczonego na kontenerze stacjonarnym. Specjalnie szlifowany, wytrzymały cierń umieszczony w środku leja powoduje, że podczas umieszczania Big Baga na leju tenże zostaje rozdarty dokładnie powyżej wejścia kontenera stacjonarnego umożliwiając w ten sposób czyste napełnienie dozownika. Barwnik jest transportowany do urządzenia odważającego za pomocą wytrzymałych pomp dwumembranowych. Zaletą tych napędzanych sprężonym powietrzem pomp jest to, że farba i powietrze pozostają oddzielone od siebie. Dodatkowy strumień lub ciąg powietrza w celu dostarczenia farby do dozownika nie jest potrzebny, odpada więc konieczność suszenia powietrza. Dzięki zainstalowaniu urządzenia odważającego bezpośrednio nad mieszalnikiem potrzebna jest tylko jedna pompa na farbę, jako że opróżnienie cylindra następuje grawitacyjnie, co oprócz zaoszczędzenia kosztów na systemie podsuszania powietrza prowadzi dodatkowo do obniżenia kosztów energii. Wiadomym jest, iż nawet farby płynne ze stabilizatorem wykazują tendencje do osadzania się pojawiające się najpóźniej po 12 miesiącach składowania. Z tego też powodu dozownik został wyposażony w duży obieg farby aby uniknąć konieczności jej mieszania i jednocześnie wyeliminować niekorzystne zjawisko osadzania się farby. Za pomocą dużego obiegu farba zostaje doprowadzona do urządzenia odważającego a stamtąd w miarę zapotrzebowania z powrotem do swojego kontenera. System ten ogranicza przyklejanie się resztek farby do przewodów, co mogłoby doprowadzić do jego zapchania, jeżeli któraś z farb przez kilka tygodni nie byłaby wykorzystywana. Poza tym gwarantuje on, że w każdej chwili można korzystać ze świeżej farby.

 

3) Sterownik

 

Sterownik SPS jest sterownikiem komputerowym, na którym można opracować do 100 receptur z możliwością każdorazowego stosowania do 10 komponentów. Wdrożenie receptury uzyskuje się poprzez sterownik mieszalnika lub za pomocą klawiatury. Standardowa wersja sterownika obejmuje: - program spłukiwania cylindrów - cztery programy COLORmix - automatyczne zabezpieczenie przed przelaniem - parametry dotyczące zużycia materiału - sprawdzanie tolerancji wartości wymaganych. - dozowanie plastyfikatorów Kombinacja farb w płynie REBAcolor z odpowiednim urządzeniem dozującym BPB stanowi koncepcję, która ze względów łatwości pracy - spełnia wszelkie wymagania. Dzięki systemowi modułowemu każdy z użytkowników otrzymuje urządzenie skonstruowane specjalnie pod kątem jego zapotrzebowania, zwłaszcza że stosowanie farb w płynie wraz z dozownikiem BPB jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla dużych jak i dla małych zakładów. Dzięki zwartej budowie oraz nowoczesnemu sterownikowi udało się stworzyć produkt o nie tylko wysokiej jakości, lecz także przystępnej cenie zapewniający minimalizację kosztów barwienia oraz łatwość użytkowania.

 

4) Wnioski

Praktyka pokazuje wyraźnie, że stosowanie farby w płynie jako barwnika jest metodą najbardziej efektywną. Przy bliższym kontakcie okazuje się ona być bardzo tanią i umożliwia najbardziej łatwą technologię barwienia. Stosowanie wysokiej jakości farb w płynie REBAcolor, zapewnia równomierne i trwałe zabarwienie, co z kolei stanowi punkt wyjścia dla dobrego jakościowo betonu. To powoduje, że wielu wiodących europejskich producentów betonu zdecydowało się na korzystanie z barwników REBAcolor.

Produkty z tej kategorii