Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

26 lutego 2023

domieszki napowietrzające

COLORaktiv 2000 SR (LP)

Napowietrzacz redukujący sedymentację betonu EN 934-2:T5
200004010
GŁÓWNE CECHY:
- wzrost odporności na sole
- wzrost odporności na mróz
- zmiana koloru: intensyfikacja
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- działanie stabilizujące

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki.W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,2 - 0,4 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.

DANE TECHNICZNE:
kolor: zielony
gęstość: 1,03 +/-0,02 g/ml
forma: płynna
zawartość powietrza w mieszance betonowej (powietrze wprowadzone): NPD
zawartość chlorków: < 0,10 M.-%
zawartość alkaliów: NPD
oddziaływanie korozyjne: Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.1
wytrzymałość na ściskanie: NPD

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Temperatura składowania nie powinna przekraczać 30 °C . Przed użyciem krótko zamieszać lub przepompować. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20°C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/COLORaktiv 2000 SR (LP)2023-03-15 11:27:19

Produkty z tej kategorii