Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

24 kwietnia 2023

domieszki stabilizujące

BPB® Hydroplus 20 (ST)

Środek stabilizujący oraz redukujący wykwity dla kolorowych i szarych wyrobów betonowych EN 934-2:T4

209 010 002

GŁÓWNE CECHY:
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja penetracji przez wodę
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wzrost stopnia wytrzymałości po rozformowaniu
- wzrost wytrzymałości początkowej
- zmiana koloru: intensyfikacja
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
- tworzy zacierkę betonową
- umożliwia zwiększenie w/c bez zmiany konsystencji betonu
- działanie plastyfikujące

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- wyroby jednowarstwowe

WŁAŚCIWOŚCI:
Efekt plastyfikujący ma pozytywny wpływ na skłonność do zagęszczania i obróbki świeżego betonu. W przypadku kolorowych i szarych wyrobów betonowych dodatek powoduje dobre uszczelnienie boczne i widoczne zacierki. Zwiększenie stosunku w/jest możliwe bez zmiany konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową. W celu skuteczniejszego i szybszego rozprowadzenia środka zaleca się natrysk na mieszankę.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,1 - 1,0 % wagowego udziału spoiwa

Zużycie zależy od oczekiwanego efektu oraz rodzaju cementu. Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 1,02+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 6 miesięcy.

OPAKOWANIA:
kontener 1025 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Hydroplus 20 (ST)2023-04-24 09:34:24

Produkty z tej kategorii