Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

środki czyszczące

BPB® Środek do usuwania alg czerwonych

 


329 010 044

GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie alg czerwonych

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie (mineralne) porowate

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt stosuje się na porowatych podłożach mineralnych oraz bitumicznych membranach dachowych. Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą być suche. Jeśli to możliwe, oczyść dotknięte obszary wodą i miotłą. Zawiera 2,9% czwartorzędowych związków amoniowych (BAC C12-16).Numer dopuszczenia: BAuA-Reg.-Nr.: N-77023Po około 3 - 5 dniach zarodniki alg ulegają zniszczeniu. Aplikacja musi być powtarzana co roku.Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi! Resztki produktu usuwać na składowisku odpadów niebezpiecznych lub w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych! Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub zbiorników wodnych.Trzymać z dala od dzieci. Nosić rękawice chroniące przed chemikaliami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.Uwaga! Ostrożnie używać produktów biobójczych. Zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanosić równomiernie za pomocą pędzla/wałka, gąbki lub natryskiwać.Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną w celu określenia kompatybilności podłoża oraz określenia zużycia.

ZUŻYCIE:
100,00 - 200,00 g/m2

DANE TECHNICZNE:
kolor: niebieski
gęstość: 1,00 +/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 5 lat.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg. Nie mieszać z innymi produktami.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek do usuwania alg czerwonych2023-06-14 13:01:42

 

Produkty z tej kategorii