Dodatki do jastrychów

Wymagania stawiane jastrychom uległy znacznym zmianom. Obecnie podłoża mają być wytrzymałe na wysokie obciążenia, minimalnie wchłaniać płyny...

Dodatki do jastrychów firmy REMEI pomogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez Państwa odbiorców.

Różne gałęzie przemysłu
stawiają ogromne wymagania
w stosunku do producentów jastrychów.
Dodatki do betonu firmy REMEI dają możliwość ich spełnienia.