Nowości

 

Stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz recepturowymi. W roku 2011 wprowadziliśmy około 10 nowych odcieni kolorów, pracujemy także nad wdrożeniem nowych sposobów barwienia. Zabarwienie betonu na każdy dowolnie żądany kolor jest u nas możliwe!

Nasze na poważnie traktowanie spraw związanych z ekologią doprowadziło do powstania  produktów dedykowanych do betonu a ograniczających zużycie cementu a co za tym idzie ograniczenie emisji CO2.

Opracowaliśmy produkty, które aktywnie, dzięki fotokatalizie, zmniejszają ilość zanieczyszczeń w powietrzu, jednocześnie czyszcząc beton.

Oferujemy domieszki, dzięki którym możemy śmiało stwierdzić:  wykwity i zanieczyszczenia powierzchni betonów szlachetnych zostały wreszcie praktycznie opanowane.