2013-06-26 Rozporządzenie 305

 
   2013-06-26
Z dniem 01.07.2013 roku wchodzą w życie przepisy związane z rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady nr.305/2011 dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Niesie ona ze sobą szereg zmian i nowych obowiązków. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informację oraz wzory dotyczące zmian deklaracji oraz oznakowania wyrobów pod kątem wyrobów betonowych. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać odpowiednie informacje, prosimy o kontakt w tej sprawie. Informacje zamieszczone są w części wymagającej logowania. Hasło oraz login można uzyskać kontaktując się z nami.